SIBA College จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 1-2 เข้าร่วมทดสอบดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานไว้  ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานในอนาคตได้  ในวันที่ 25 กันยายน 2562  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X