คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์  ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน  และในโอกาสนี้ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนำไปสมทบร่วมกับศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ในวันที่ 20 กันยายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X