นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูหนานหนิงจบหลักสูตร “Teaching English as a Second Language”

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาจีน เอกการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยครูหนานหนิง ที่สำเร็จการอบรม และรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร “Teaching English as a Second Language” จำนวน 34 คนที่มาเป็นครูฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา SIBA  โดยมีอาจารย์จากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นครูพี่เลี้ยงในการฝึกสอน ตั้งแต่ 13 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2562 พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวจีนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

X