SIBA College จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนหอวัง

อาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ SIBA เป็นวิทยากรให้การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกทักษะชีวิตในด้านการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียน สร้างแนวการคิดโดยการสร้างทัศนคติที่ดี รวมถึงการทำงานเป็นทีม ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน และเข้าใจถึงบทบาทของตนเองมากขึ้น

ทั้งนี้ อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังด้วย ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X