นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานให้กับนักศึกษาปวช.ปี 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หัวข้อ “ATTITUDE MAKES A DIFFERENCE”  เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านทัศนคติที่ดี และด้านบุคลิกภาพที่ดีในการฝึกงาน โดยมีคุณอดิศักดิ์ เก็งวินิจ ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา และคุณชุติมา สินธุ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนาจาก Waldorf Astoria Bangkok  ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X