SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เข้ารับรางวัล “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิชาการ อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน และ อาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบัญชี ได้รับการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สกสค.) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม โดยมี นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X