Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมชมวิทยาลัยกิจกรรม “อาชีวะทัศน์” (Achiva Touch)

SIBA College จัด Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในกิจกรรม “อาชีวะทัศน์” (Achiva Touch) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ชมการแสดงต้อนรับ และฟังประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เช่น ห้องเรียนE-Learningห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสาขาการโรงแรม ห้อง I-dea Center อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) และรับประทานอาหารกลางวัน ชิมขนมอร่อย ๆ จาก SIBA Express  โดยมีน้องๆ จากโรงเรียน ดังนี้

30 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพิบูลอุถัมภ์ , เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับ

3 กันยายน 2562 คณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โดยมี อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้บริหารสำนักบริหารวิชาการ กล่าวต้อนรับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X