จิตอาสา SIBA College ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา ประจำปี 2562

SIBA Collegeนำคณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ ดังนี้

  1. อาจารย์รัชดาวรรณ อุ่นศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์สุภาพ อุ่นศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา นำนักเรียน-นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียน และต้อนรับคณะนักร้อง นักแสดงที่มาร่วมกิจกรรม “คอนเสิร์ตคิดถึงแม่” ครั้งที่ 22  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ เดอะมอล์บางกะปิ
  2. อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษานำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
X