เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA Collegeนำโดย ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ กล่าวนำถวายพระพร พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  

ทั้งนี้ ผู้แทนนักเรียน-นักศึกษาได้ร่วมกล่าวคำถวายพระพรเป็นภาษาอังกฤษ และจีน จากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน และนักเรียน-นักศึกษา ได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X