เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักศึกษาวิชาทหาร SIBA จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลาดพร้าว

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา อาจารย์ธงชัย จารุมาศ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ลาดพร้าว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

X