นักศึกษา SIBA College ร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562” จัดโดย สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการตลาด และสำนักบริหารวิชาการ นำนักศึกษา ปวส. สาขาบัญชี และการตลาด เข้าร่วม “งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562” จัดโดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

X