เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพานพุ่ม ณ สำนักงานเขตจตุจักร

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักสื่อสารองค์กร  และนักเรียน-นักศึกษา ถวายพานพุ่ม และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 9 รูป กับหน่วยงานราชการ เอกชน และพ่อค้าประชาชนในเขตจตุจักร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

X