ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ 8

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ 8 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

X