จิตอาสา SIBA อาสาดูแลบุคคลผู้พิการทางสติปัญญา และการเรียนรู้ ในการแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ ภาคกลาง ประจำปี 2562

อาจารย์ธงชัย จารุมาศ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน-นักศึกษา SIBA จิตอาสา ได้ร่วมกิจกรรมดูแลให้บริการกับบุคคลผู้พิการทางสติปัญญา และการเรียนรู้ ในการแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ จัดโดยสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

X