SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA Collegeสโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระสรีรางคาร น้อมรำลึกพระคุณูปการฉลองพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์ ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

X