SIBA College มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนเสนานิคม

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย อาจารย์พรชัย  พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด และคณาจารย์ SIBA Collegeมอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีอาจารย์มนัสนันท์ เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานิคม เป็นผู้รับมอบทุน พร้อมด้วย อาจารย์พุทธชาติ การีเวท อาจารย์แนะแนว ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนานิคม กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X