นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Study & Travel Programs จาก SIBA College

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรStudy & Travel Programsโดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบ และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA CENTER

X