ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต และในเวลา 13.00 น. ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร “หนึ่งในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำยอดเยี่ยม” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

X