SIBA College จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเมตตาจาก พระสมุห์ชาญชัย สุวณฺโณ จากวัดเสมียนนารี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา ร่วมฟังธรรมเทศนา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการหล่อเทียน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ #ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ

X