SIBA College ส่ง 3 นักศึกษาท่องเที่ยว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “แฟนพันธุ์แท้แหล่งท่องเที่ยว” โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ RT62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวอภิญญา บุตรพรม นางสาวสุธาสินี  ปานน้อย และนางสาวอัฐภิญญา รัตนพันธ์ นักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว เข้าแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว หัวข้อ “แฟนพันธ์แท้แหล่งท่องเที่ยว” โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ RT62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ และอาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขา เป็นผู้ฝึกซ้อม ซึ่งทำการแข่งขันในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

X