SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเสมียนนารี เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน และวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข อิ่มบุญ “หนึ่งในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำยอดเยี่ยม” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

X