SIBA College จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ และพิธีเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X