SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร

สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยอาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร มาให้ความรู้เพิ่มเติมด้วย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)     

X