SIBA College เปิดโครงการวัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษาได้รู้จักการดำเนินชีวิตในวัยเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนปวช.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ “วัยรัก-วัยเรียน” ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษาได้รู้จักการดำเนินชีวิตในวัยเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย โดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X