SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา บรรยายเรื่องความร่วมมือในการดูแลนักเรียนนักศึกษา และการใช้ “แอปพลิเคชั่นของวิทยาลัยฯ” จากนั้นผู้ปกครอง ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความคุ้นเคย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X