มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เชิญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มอบแก่นักศึกษา SIBA และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เชิญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน มาในพิธีพระราชทานรางวัล ซึ่งในปีนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายธวัชชัย นาดี ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จากนั้นได้มอบทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 คน และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X