SIBA College นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวทุกชั้นปี ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์อัสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวทุกชั้นปี เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประวัติความเป็นมาของธนาคารไทย วิวัฒนาการเงินตรา และไทยพาณิชย์กับการก้าวสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นการหาข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยว และเป็นประสบการณ์ในสายอาชีพการท่องเที่ยว ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X