SIBA จัดกิจกรรม “SIBA วันอาชีพวันอาชีพ” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานหลังเลิกเรียนได้พบกับสถานประกอบการ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานหลังเลิกเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งได้รายได้พิเศษแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ซึ่งมีสถานประกอบการต่างๆ มารับสมัครงานมากมาย เช่น แม็คโดนัล โออิชิ Lawsow108 เซ็นทรัลเรสตอรองส์ Homepro เทสโก้โลตัส เป็นต้น “ที่นี่  SIBA เรามีงานทำ…ตั้งแต่ยังไม่จบ” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) ชั้น 1 

X