สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ครูเพทายต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High School ประเทศสิงคโปร์

คณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High School ประเทศสิงคโปร์ จำนวนกว่า 40 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครูเพทาย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับลูกเสือทั้งในและต่างประเทศ เก็บรวบรวมโดยครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ  โดยมีอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ พร้อมด้วยดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  อุปนายกสโมสรฯและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อย่างอบอุ่น

X