SIBA College คว้าแชมป์การแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (National Round) ประเภท Business & Finance Professional Track จัดโดย ICDL Thailand Co., Ltd

นายสัญชัย สามารถ นักศึกษา ปวช.3/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชนะเลิศการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (National Round) ประเภท Business & Finance Professional Track จัดโดย ICDL Thailand Co., Ltd ซึ่งเป็นการทดสอบทักษะความรู้ด้านดิจิทัลด้วยระบบการสอบออนไลน์มาตรฐานสากลICDL และเป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย และนายจักรกฤษณ์ เข็มทอง ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ เป็นผู้ฝึกซ้อม ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ Auditorium, C ASEAN ชั้น 12 อาคาร CW Towerรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

X