นักศึกษา SIBA College เข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา สีสอาด และนางสาวสุทธิดา ผ่องใส นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562 ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X