บรรยากาศค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ “SIBA LOVE KING” ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 เข้าค่าย SIBAต้นกล้าประชากรคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับลูกศิษย์ เพื่อนกับเพื่อน โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ของ SIBA ด้วยความรักความอบอุ่น สนุกสนานตลอด 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ จังหวัดสระบุรี

X