SIBA COLLEGE
Menu

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้อ่าน 0

นักศึกษาภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยพบกับอาจารย์ และรุ่นพี่ประจำกลุ่มสาขาวิชา พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด และทำกิจกรรมร่วมกันด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง และทุกคนได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ แนะนำสถานที่ ได้รู้จักคณาจารย์ทุกท่าน โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดคู่มือนักศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Conventionอาคาร SIBA CENTER   

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X