SIBA INCUBATOR CENTER เปิดอบรมธุรกิจขายของออนไลน์ (โต) ได้ด้วย LINE@

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา SIBA INCUBATOR CENTER ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ให้คำปรึกษาในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เปิดอบรมธุรกิจขายของออนไลน์ (โต) ได้ด้วย LINE@ โดยมี ครูนุชร์ เบญจมานุชร์ ปิติพิทักษ์โรจดิ เป็นวิทยากรให้การอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน Line@ เป็นร้านค้า และใช้ Line@ Manager บนทุกระบบ ซึ่งมีฟังก์ชั่นแตกต่างกันได้ การใช้ Content Line, QR Code  เทคนิคการทำร้านค้าให้น่าสนใจ การทำ Premium ID และเลือกใช้ Package ให้เหมาะกับสินค้าในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ SIBA Idea Center อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี  (ERC) ภายในวิทยาลัยฯ 

X