ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 2 – 29 เมษายน พ.ศ.2562 และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะผู้บังคับบัญชา สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวนกว่า 40 คน โดยมีอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และ พันโทกิตติ ฉ่ำสาตร์ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สนามเป้า

X