สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”  ให้แก่คณะนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน จำนวน 4 คน คือ นักศึกษา ปวส.สาขาการตลาด นายอภิสิทธิ์ ธรรมโชติ และนักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายปัญญา แซ่ใช่ นายไททัน อาจวิชัย และนายจิรพัฒน์ เตชะพิทักษ์กุล ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ลัดดา รังษิยาภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว และอาจารย์ศศิวิภา วงษ์พิรา อาจารย์ฝ่ายแนะแนว ได้นำนักศึกษาเข้าเฝ้ารับเสด็จ เพื่อรับพระราชทานรางวัลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X