SIBA College ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกับสำนักงานเขตจตุจักร

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักร เป็นประธานในพิธี ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในกิจกรรมครั้งนี้ SIBA College ได้จัดบูธแจกอาหารว่างให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเขตจตุจักร

X