SIBA College ส่งครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

อาจารย์กริน ชวลิตวงษ์พร หัวหน้างานกิจกรรม และอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ อาจารย์ประจำสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเป็นวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จัดโดยหน่วยศิกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X