พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระบบทวิภาคี ในเครือ Minor International และโล่เกียรติคุณให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระบบทวิภาคี ในเครือ Minor International และโล่เกียรติคุณให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนักศึกษา SIBA ระดับปวส. ระบบทวิภาคี ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจำนวน 7 คน เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี่ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ

SIBA เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ทวิภาคี ที่ได้มาตรฐาน สร้างคนอาชีวะรุ่นใหม่ ที่พร้อมทำงานทันทีหลังเรียนจบ มีการฝึกประสบการณ์ผู้เรียนแบบเข้มข้น และมีครูจากสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคี จะเกิดสิ่งดีๆ ที่ตามมาคือ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงานที่ดี เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X