ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ และการศึกษา ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปี 3 ทุกสาขา เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ และการศึกษา” เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนจบการศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดและเตรียมตนเองสู่โลกธุรกิจ โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมตลอดกิจกรรม ซึ่งสร้างความประทับใจ และสนุกสาน เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

X