SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา การแสดงความรู้สึกของรุ่นพี่ และอาจารย์ อีกทั้งกลุ่มวิชาต่างๆ ได้ให้รุ่นน้องทำกิจกรรม Boom เพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จะจบการศึกษา สร้างความสามัคคีในบรรยากาศที่ชื่นมื่น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562ณ เวทีลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X