SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561

SIBACollegeจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  และ 2561 โดยอาราธนาพระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เจ้าคณะเขตบางเขน-จตุจักร ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 จำนวนกว่า 360 คน โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X