SIBA College สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกสถานที่ เกิดแนวคิดใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในโครงการทัวร์จำลอง  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ

X