บรรยากาศการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ “วันทหารผ่านศึก” เนื่องในวันทหารผ่านศึก “3 กุมภาพันธ์” ภายใน SIBA College

คณะผู้บริหารคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ช่วยอุดหนุนซื้อดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก “3 กุมภาพันธ์” รายได้เพื่อช่วยสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัครที่อุทิศตนปกป้องประเทศชาติ โดยมีดารามาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ อาทิ คุกกี้ ญดา และบิว ณัฐพล ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

X