SIBA College จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช. และปวส. โดยสมาคมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสำนักงานการอาชีวศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  28 สถาบัน  นักเรียน – นักศึกษา จำนวน 180 คน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Conventionอาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X