SIBA College นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เยี่ยมชมการบริหารงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ และอาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ปวช.ปี 2 และ ปวส.ปี 1 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางมากขึ้น ในรายวิชาธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว และวิชางานมัคคุเทศก์ โดยเยี่ยมชมการบริหารงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X