พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

SIBA Collegeได้รับมอบหมายจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย และให้ความสำคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย โดยมี พ.ต.ท. เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมชมการแสดงชุด “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ทั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณเวทีลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ     

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X