บริกรมืออาชีพ SIBA สู่งานระดับนานาชาติในงาน MOTOR EXPO 2018

นักศึกษาSIBA College โดยการดำเนินงานของ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และทีมงาน ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35  The 35 Thailand International Motor Expo 2018 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยให้นักศึกษา SIBA ทุกสาขาวิชากว่า 40 คน เข้าไปเป็นบริกร บริการอาหาร เครื่องดื่มประจำบูธลูกค้า VIP ของค่ายรถยนต์ และจักรยานยนต์ชั้นนำ ที่นำมาแสดงในงาน อาทิ BENTLEY, TATA MOTORS, ROLLS-ROYCE MOTOR CARS, LEXUS, PORSCHE, HONDA, FORD, VOLVO, DUCATZ, BRG GROUP  เป็นต้น

ถือว่า การเข้าทำงานครั้งนี้ เป็นที่ไว้วางใจจากคณะผู้จัดงาน และสร้างความประทับใจในศักยภาพของนักศึกษา SIBA ที่ผ่านการฝึกฝนและเป็นนักบริกรมืออาชีพ จนเป็นที่ยอมรับกับสถานประกอบการ ซึ่งงานจัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพคชาเลจ 1 – 3 เมืองทองธานี

X