นักศึกษาปวช.ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม SIBA College รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม ในงาน SBC Open House 2018

อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ SIBA  College ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิรสุดา บุญถา และนางสาวศิริลักษณ์ โตตาม นักศึกษา ปวช. 1/1 สาขาการโรงแรม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม SBC Let’s Mix  ในงาน SBC Open House 2018 จัดโดยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยมี อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 

X