นักศึกษาปวช.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม SIBA College คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหาร “ผัดไท สไตล์คุณ” ในงานสยามนิทัศน์ ประจำปี 2561

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติคุณ บุญมาทัน นายเกียรติศักดิ์ บุญมาทัน และนางสาวกรรณิการ์ ศรีภุมมา นักศึกษาปวช. 2/1 สาขาการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหาร “ผัดไท สไตล์คุณ” งานสยามนิทัศน์ ประจำปี 2561 จัดโดยภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีอาจารย์วิฑูรย์ ขำอยู่ และอาจารย์อลิศรา พูลทอง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม  

X